De WOZ-waarde van woningen is eindelijk openbaar

De WOZ-waarde van woningen staat sinds kort op een speciale website: www.wozwaardeloket.nl. Middels een uiters gedetailleerde kaart van nederland kun je door alle straten wandelen en woningen aanklikken waarvan je vervolgens ziet wat de WOZ-waarde is. Helaasis voldoen nog lang niet alle gemeenten nu al aan de wettelijke plicht om de WOZ-waarde beschikbaar te maken via het WOZ-waardeloket. Daarnaast kun je niet eindeloos blijven klikken. Het WOZ-waardeloket is namelijk bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Om te voorkomen dat dit loket wordt overbelast door massale afname, is een drempelmechanisme ingebouwd. Dit betekent dat er een maximum is gesteld aan het aantal woningen dat men binnen een bepaalde tijdsperiode mag opvragen. En inderdaad wordt je al snel geremd door dat drempelmechanisme. Net als de i-pad voor mijn kinderen is dit programma voor mij veel te verslavend.