Kolfschoten_advocatuur_logo
rpt

Kolfschoten Advocatuur in Utrecht, Leidsche Rijn, is de brede ondernemingsrechtelijke praktijk van advocaat Jeroen Kolfschoten. In de praktijk is beperkt ruimte voor bedrijven om daarnaast veel aandacht te geven werknemers met vraagstukken over arbeidsrecht/ontslagrecht. Jeroen is een deskundig, betrokken en gedreven advocaat. Uw belang komt bij hem altijd op de eerste plaats. Door zijn praktijk breed te houden kan hij uw probleem goed plaatsten. Kolfschoten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten
de hoofd-rechtsgebieden arbeidsrecht en algemene praktijk geregistreerd.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Daarnaast haalt ook veel inspiratie uit zijn netwerk, bijvoorbeeld als secretaris van de Ondernemersvereniging Leidsche Rijn en voorzitter van Rotaryclub Haarzuylens, maar ook uit alledaagse dingen zodat hij weet wat er leeft.

knipsel22

Kolfschoten Advocatuur in Utrecht staat met raad en daad voor u klaar. Dat geldt zeker niet alleen voor het procederen bij de rechtbank, maar vooral ook voor die momenten dat u even wilt sparren; als iets niet goed aanvoelt; of indien u juist bevestiging zoekt. Voorkomen is immers beter dan genezen en kan u bovendien veel kosten besparen. Komt het toch tot een geschil, dan zal advocaat kolfschoten altijd kijken of er toch een onderlinge oplossing mogelijk is. Procederen ziet hij als een laatste remedie en onderhandelen brengt u vaak veel verder. Dat scheelt kosten en u houdt zelf vat op de zaak. Hét verschil met andere advocaten zit hem vaak in de manier waarop de zaken worden aangepakt.

knipsel30

In het dagelijks leven moet u veel beslissingen nemen waaraan juridische consequenties zijn verbonden. Het komt maar zelden voor dat u die consequenties niet volledig kunt overzien. Advocaat Jeroen Kolfschoten helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen. Hij betrekt daarbij niet uitsluitend de juridische aspecten, maar heeft vooral oog voor de zakelijke of persoonlijke gevolgen. Wij beseffen ons goed dat u er  beter van wilt worden. Daarom doen wij er ook alles aan om financiële verrassingen te voorkomen.

knipsel41

Zakelijke klanten bieden wij hulp bij het aangaan van overeenkomsten of juist het beëindigen ervan, of het nu bijvoorbeeld gaat om een arbeidsrelatie, de gunning van een opdracht, een huurcontract of een bedrijfsovername. Mocht het anders lopen dan u had afgesproken of verwacht, dan bieden wij u de juiste oplossing in de vorm van incasso of andere remedies. Een probleem beperkt zich zelden tot een enkel rechtsgebied. Daarom beperken wij ons ook niet tot één specialisme.

pakje

Particuliere klanten zijn hier ook aan het juiste adres. De diversiteit aan cliënten houdt ons scherp en leert ons een betere inschatting te maken van de prioriteiten, de mogelijkheden en de belangen van  alle betrokkenen. Door deze kennis optimaal te benutten kan vaak procederen worden voorkomen terwijl oplossingen worden bereikt waarmee uw belang het meest is gediend. Kolfschoten Advocatuur is aangemeld bij de Raad voor de Rechtsbijstand en mag gesubsidieerde rechtsbijstand verlenen(ook wel toevoeging genoemd) voorzover u daar op grond van u inkomen recht op heeft.

logo-orde

Kolfschoten Advocatuur werkt snel en transparant en voorziet u graag van deskundige rechtshulp. Of u nu ondernemer bent of particulier, bij ons kunt u rekenen op effectieve rechtsbijstand tegen een redelijk tarief of een vooraf bepaalde vaste prijs en dat doen wij altijd oprecht en betrokken.  Wij doen echter geen zaken waar wij zelf niet in geloven! Als de advocaat het in uw belang beter lijkt u naar een collega door te verwijzen zal hij dit altijd aangeven. Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten zal hij u wellicht naar de verzekeringsmaatschappij verwijzen. Wilt u meer weten of direct advies? 

Bel 030-666 112 0

Kantoor

Kolfschoten Advoctuur is de handelsnaam van een besloten vennootschap met de naam JuriForce B.V. Het betreft een praktijkrechtspersoon van advocaat Kolfschoten. Voor zover er in een opdracht niets anders wordt overeengekomen mag u ervan uitgaan dat alle werkzaamheden persoonlijk door de advocaat worden uitgevoerd. Het advocatenkantoor bevindt aan de zuidkant van Leidsche Rijn aan de Rijnzathe 16 in De Meern (Utrecht). Een veelgehoord compliment is dat het kantoor goed rekening houdt met uw agenda. Voor een afspraak beperken wij ons daarom niet tot de normale kantoortijden, Maar u kunt op afspraak ook in de vroege ochtend of `s avonds bij ons terecht.

logo_geschillencommissie_advocatuur

Kolfschoten Advocatuur streeft de hoogst haalbare kwaliteit na en is daarom vrijwillig aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Indien u een klacht heeft over onze kwaliteit van dienstverlening, kunt u hierover een klacht indienen bij deze Geschillencommissie. Alvorens hiertoe over te gaan, dient u ons eerst schriftelijk op de hoogte te stellen van uw klacht. Indien wij met u niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen, kunt u uw klacht uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van uw advocaat indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk. Voor nadere informatie over de Geschillencommissie Advocatuur wordt verwezen naar www.geschillencommissie.nl en/of www.advocatenorde.nl   Onze eigen klachtenregeling vindt u hier Klachtenregeling Kolfschoten Advocatuur.Klachtenregeling Kolfschoten advocatuur