Kolfschoten_advocatuur_logo

In de uitvoering van de algemene praktijk krijgt Kolfschoten advocatuur veel vragen over incasso, beslag- en executierecht en maakt daarin geen onderscheid naar ondernemingen of hoogte van de vordering. Uw onderneming behoort immers niet de dupe te worden van wanprestaties van anderen.
Als advocaat kan Kolfschoten meer dan een gewoon incassobureau of deurwaarderskantoor. Denk aan conservatoir beslag, faillissement-aanvraag en procederen over hogere vorderingen. Daarnaast worden geen geautomatiseerde kunstjes uitgevoerd, maar wordt er echt in de zaak verdiept en rekening gehouden met alle te respecteren belangen, zakelijk maar ook integer. Dat ik alle werkzaamheden persoonlijk uitvoer is in uw voordeel. Persoonlijk contact en snelle communicatie is daarbij gegarandeerd. Mocht een vordering onverhoopt niet te innen zijn, dan krijgt u duidelijke uitleg over de reden daarvan. In alle andere gevallen ben ik bereid om tot het uiterste te gaan, maar steeds in overleg met u. Creativiteit, kennis, ervaring en doorzettingsvermogen dragen bij aan het hoogst mogelijke resultaat.
Hebt u vragen met betrekking tot een vordering die u graag wilt incasseren of hebt u vragen over een vordering die u zelf moet voldoen en die volgens u te hoog is uitgevallen, benader mij dan om uw mogelijkheden te bespreken.
Bel: 030 – 666 112 0
Er zijn genoeg ondernemingen die geconfronteerd worden met debiteuren die goederen of diensten te laat betalen of zelfs helemaal niet betalen, ondanks gemaakte afspraken en verzonden facturen. Dit kan ervoor zorgen dat een onderneming gevaar loopt en uiteindelijk zelf de dupe wordt van betalingsproblemen. Daarnaast wilt u voorkomen dat het geld dat u toekomt wordt gebruikt on andere schuldeisers te voldoen.
Indien uw vordering niet door de schuldenaar wordt betwist brengt Kolfschoten advocatuur u voor de
incassowerkzaamheden uitsluitend € 50,- ex. btw dossierkosten in rekening als de debiteur verhaal biedt voor de buitengerechtelijke incassokosten.