Kolfschoten_advocatuur_logo

Kolfschoten advocatuur is gespecialiseerd in het incasso, beslag- en executierecht en maakt daarin geen onderscheid naar ondernemingen of hoogte van de vordering. Uw onderneming behoort immers niet de dupe te worden van wanprestaties van anderen.
Als advocaat kan Kolfschoten meer dan een gewoon incassobureau of deurwaarderskantoor. Denk aan conservatoir beslag, faillissement-aanvraag en procederen over hogere vorderingen. Daarnaast voeren wij geen geautomatiseerde kunstjes uit, maar verdiepen wij ons in de zaak en houden we rekening met alle te respecteren belangen, zakelijk maar ook integer. Dat wij een klein kantoor zijn is in uw voordeel. Persoonlijk contact en snelle communicatie is daarbij gegarandeerd. Mocht een vordering onverhoopt niet te innen zijn, dan krijgt u duidelijke uitleg over de reden daarvan. In alle andere gevallen zijn wij bereid om tot het uiterste te gaan, maar steeds in overleg met u. Creativiteit, kennis, ervaring en doorzettingsvermogen dragen bij aan het hoogst mogelijke resultaat.
Hebt u vragen met betrekking tot een vordering die u graag wilt incasseren of hebt u vragen over een vordering die u zelf moet voldoen en die volgens u te hoog is uitgevallen, benader ons dan om uw mogelijkheden te bespreken.
Bel: 030 – 666 112 0
Er zijn genoeg ondernemingen die geconfronteerd worden met debiteuren die goederen of diensten te laat betalen of zelfs helemaal niet betalen, ondanks gemaakte afspraken en verzonden facturen. Dit kan ervoor zorgen dat een onderneming gevaar loopt en uiteindelijk zelf de dupe wordt van betalingsproblemen.
Indien uw vordering niet door de schuldenaar wordt betwist brengt Kolfschoten advocatuur u voor de
incassowerkzaamheden geen kosten in rekening. Onze kosten worden indat geval gedekt door de buitengerechtelijke incassokosten die wij in rekening kunnen brengen bij de debiteur.