Kolfschoten_advocatuur_logo
Gold scale

De kosten die wij in rekening brengen staan altijd in verhouding met uw belang bij de zaak. De kosten zijn nooit verspild en altijd zijn zij vooraf op correcte wijze inzichtelijk gemaakt. Wij begrijpen ook dat u niet de hoofdprijs wenst te betalen voor standaardwerk.

Gold scale

Het standaardtarief van de advocaat is € 175,- exclusief BTW per uur. Het tarief is inclusief kantoorkosten. In geval van spoedeisende bijstand worden afwijkende tarieven gerekend voorzover de normale kantooruren ontoereikend zijn om aan de spoedeisende vraag te voldoen. Afhankelijk van de aard, complexiteit en het financieel belang van de zaak kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt, zodat de kosten in verhouding met het belang dat u bij de zaak heeft. De uiteindelijke declaratie moet ‘billijk en gerechtvaardigd’ zijn. Ook moet het in overeenstemming zijn met het recht en met de beroeps- en gedragsregels voor advocaten.

In bepaalde zaken, waarbij het verloop van de zaak goed is in te schatten is een vast bedrag of een ander tarief mogelijk. Dit kunt u uitsluitend vooraf met de advocaat bespreken. Omdat in een zaak niet is te voorspellen wat de tegenpartij gaat doen zullen bepaalde risico`s voor rekening van u als opdracht blijven. Denk bijvoorbeeld aan getuigen die moeten worden gehoord. Hoe meer dat er zijn, hoe duurder het wordt. Als u in hoger beroep gaat begint u eigenlijk een nieuwe zaak. U kunt dan ook nieuwe afspraken maken over de kosten. Mocht u vragen hebben over de kosten, neem dan contact op met uw advocaat. Zo voorkomt u onaangename verrassingen.