Kolfschoten_advocatuur_logo
Gold scale

Een juridisch advies of een juridische procedure kost geld. Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, moet u uw advocaat zelf betalen, naast de eventuele kosten van de rechtbank. Het kan ook zijn dat u een rechtsbijstandverzekering heeft die de kosten dekt. In alle gevallen zullen wij de kosten in bedwang pogen te houden en u duidelijk inzicht geven in de kosten, de mogelijke baten en de risico`s.

Gold scale

Het standaardtarief voor particuliere cliënten van de advocaat staat niet vast, maar is afhankelijk van de aard, complexiteit en het financieel belang van de zaak. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over de kosten die in verhouding staan met het belang dat u bij de zaak heeft. Waar mogelijk worden de kosten op een wederpartij verhaald.

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden en kosten voor u, neem dan contact op met uw advocaat.

942418da77

Ons kantoor behandelt tevens zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (zogenaamde 'toevoegingszaken'). Meer informatie over de vermogens-en inkomensgrenzen vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org. Een toevoeging kan achteraf worden ingetrokken als uw vermogen door de gevoerde onderhandelingen of procedure de vermogensgrenzen overschrijdt (zogenaamde ‘resultaatsbeoordeling’). In dat geval zullen de advocaatkosten achteraf alsnog voor uw eigen rekening komen. Zie ook hiervoor de site van de Raad voor Rechtsbijstand.