Kolfschoten_advocatuur_logo
knipsel30

Kolfschoten advocatuur is gespecialiseerd in het incasso, beslag- en executierecht en richt zich hierbij zowel op ondernemingen als particulieren.
Er zijn genoeg ondernemingen en particulieren die geconfronteerd worden met debiteuren die goederen of diensten te laat betalen of zelfs helemaal niet betalen, ondanks gemaakte afspraken en verzonden facturen. Dit kan ervoor zorgen dat een onderneming of particulier gevaar loopt en uiteindelijk zelf de dupe wordt van betalingsproblemen.

Wij bieden hulp en ondersteuning met betrekking tot juridisch advies, gerechtelijk- en buitengerechtelijke incasso, beslaglegging en executie.
Dat wij een klein kantoor zijn is in uw voordeel. Persoonlijk contact en snelle communicatie is daarbij gegarandeerd. Daarnaast is het vanwege onze nauwe samenwerking met vaste deurwaarders mogelijk het gehele proces via ons te laten verlopen, vanaf de eerste aanmaning tot aan de eventuele executie van een vonnis.

Indien uw vordering niet door de schuldenaar wordt betwist brengt Kolfschoten advocatuur u voor de incassowerkzaamheden geen kosten in rekening. Onze kosten worden in dat geval gedekt door de buitengerechtelijke incassokosten die wij in rekening kunnen brengen bij de debiteur. Wil of kan of uw debiteur dan nog steeds niet betalen? Dan gaan we voor u naar de rechter. Een advocaat beschikt daarbij over meer mogelijkheden dan bijvoorbeeld een incassobureau.
Hebt u vragen met betrekking tot een vordering die u graag wilt incasseren of hebt u vragen over een vordering die u zelf moet voldoen en die volgens u te hoog is uitgevallen, benader ons dan voor gratis advies.

knipsel22